Eyl 16

REGEXP_LIKE Oracle

REGEXP_LIKE

REGEXP_LIKE(x, pattern [, match_option]) searches x for the regular expression defined in the pattern parameter.

The optional match_option may:

 • ‘c’ does case-sensitive matching (this is the default)
 • ‘I’ does case-insensitive matching
 • ‘n’ uses the match-any-character operator
 • ‘m’ treats x as a multiple line

The metacharacters list:

Metacharacters Meaning
\ Specify the escape sequence
\d Digit character
\D Non-digit character
\w Word character
\W Non-word character
\s Whitespace character
\S Non-whitespace character
\A Matches only at the beginning of a string or before a newline character at the end of a string
\Z Matches only at the end of a string
^ Matches the position at the start of the string.
$ Matches the position at the end of the string.
* Matches the preceding character zero or more times.
+ Matches the preceding character one or more times.
? Matches the preceding character zero or one time.
*? Matches the preceding pattern element 0 or more times
+? Matches the preceding pattern element 1 or more times
?? Matches the preceding pattern element 0 or 1 time
{n} Matches a character exactly n times, where n is an integer.
{n,} Matches the preceding pattern element at least n times
{n,m} Matches a character at least n times and at most m times, where n and m are both integers.
. Matches any single character except null.
(pattern) A subexpression that matches the specified pattern.
x|y Matches x or y, where x and y are one or more characters. war|peace matches war or peace.
[abc] Matches any of the enclosed characters.
[a-z] Matches any character in the specified range.
[:alphanum:] matches alphanumeric characters 0-9, A-Z, and a-z.
[:alpha:] matches alphabetic characters A-Z and a-z.
[:blank:] matches space or tab.
[:digit:] matches digits 0-9.
[:graph:] matches non-blank characters.
[:lower:] matches lowercase alphabetic characters a-z.
[:print:] is similar to [:graph:] except [:print:] includes the space character.
[:punct:] matches punctuation characters .,”`, and so on.
[:space:] matches all whitespace characters.
[:upper:] matches all uppercase alphabetic characters A-Z.
[:xdigit:] matches characters permissible in a hexadecimal number 0-9, A-F, and a-f.
[..] Matches one collation element, like a multicharacter element.
[==] Specifies equivalence classes.
\n A backreference to an earlier capture, where n is a positive integer.

Example:

Example Description
\n matches the newline character
\\ matches \
\( matches (
^A matches if A is the first character in the string.
$B matches if B is the last character in the string.
f*d matches flood, food, and so on.
fo+d matches fod, food, and so on.
fo?d matches fd and fod only.
fo{2}d matches food.
fo{2,3}d matches food and foood only.
[ab]bc matches abc and bbc.
[a-c]bc matches abc, bbc, and cbc.

The following sql use REGEXP_LIKE to match the year of hiredate in 1981, 1982, and 1983.


CREATE TABLE EMP (EMPNO NUMBER(4) NOT NULL,
           ENAME VARCHAR2(10),
           HIREDATE DATE);

INSERT INTO EMP VALUES (1, 'SMITH', TO_DATE('17-DEC-1985', 'DD-MON-YYYY'));
INSERT INTO EMP VALUES (2, 'ALLEN', TO_DATE('20-FEB-1980', 'DD-MON-YYYY'));
INSERT INTO EMP VALUES (3, 'WARD', TO_DATE('22-FEB-1981', 'DD-MON-YYYY'));
INSERT INTO EMP VALUES (4, 'JONES', TO_DATE('2-APR-1982', 'DD-MON-YYYY'));
INSERT INTO EMP VALUES (5, 'MARTIN',TO_DATE('28-SEP-1981', 'DD-MON-YYYY'));

select empno, ename 
from emp
where REGEXP_LIKE(to_CHAR(hiredate,'YYYY'),'^198[1-3]$');

  EMPNO ENAME
--------- ----------
    3 WARD
    4 JONES
    5 MARTIN

Employee’s name starts with M and ignore the case:


SQL> select empno, ename
 2 from emp
 3 where REGEXP_LIKE(ename,'^m','i');

   EMPNO ENAME
---------- ----------
     5 MARTIN
May 06

MAC OS X’den Windows Paylaşımına Bağlanmak

Daha önceki bir yazımızda MAC OS X üzerindeki bir paylaşıma Windows’dan erişme yöntemini anlatmıştık, şimdide tam tersi olarak Windows ortamında olan bir paylaşıma MAC OS X (Macbook, Macbook Po, Macbook Air, Mac Mini vb) üzerinden erişme yöntemini anlatacağız.

1) Finder’ı açın ve Git (Go) menüsünden Sunucuya Bağlan (Connect to Server) seçeneğini tıklayın.

Finder Sunucuya Baglan Secenegi

2) Sunucu adresi alanına bağlanmak istediğiniz sunucunun adını (ya da ip adresini) ve paylaşılmış klasörün adını örnekte görüldüğü gibi başında smb:// olacak şekilde yazın

(Ör: smb://pcdc01/programlar.com ya da smb://192.168.0.2/programlar.com)

Finder Sunucu Login Bilgileri

3) Aşağıdaki pencere geldiğinde Windows bilgisayarda geçerli olan bir kullanıcı adı ve parolayıwindows-makineadı\kullanıcıadı formatında yazıp Bağlan’a tıklayın. Bu paylaşıma bağlanırken bir daha parola sormasını istemiyorsanız aşağıdaki “Bu parolayı anahtar zincirimde tut” seçeneğini tıklayabilirsiniz.

Not: Eğer bir domain (Active Directory) ortamınız varsa ve domaindeki bir kullanıcı ile bağlanmak istiyorsanız windows-makineadı kısmına domain adını yazmanız gerekiyor.

Finder Sunucu Login Bilgileri

 

 

4) İşlem tamam! Bu adımdan sonra Mac bilgisayarınızdan Windows paylaşım klasörü içinde dosya kopyalama, düzenleme ve silme gibi tüm işlemleri rahatlıkla yapabilirsiniz.

Finder Sunucu Paylasim klasor gorunumu

5) Paylaşım klasörlerini masaüstünde kısayol olarak görmek isterseniz;

Finder‘a ve ardından Tercihler‘e (Preferences)

tıklayın. Finder Tercihleri içinde Şu öğeleri masaüstünde göster bölümünden Bağlı sunucular seçeneğini tıklamanız yeterli.

Finder Bagli Sunucular ayarlari

 

 

 

 

kaynak: http://www.programlar.com/egitim/mac-os-x-den-windows-paylasimina-baglanmak/

 

Tem 27

How To Build iOS App Using Delphi XE2

On Windows:

Click Tools->Configure Tools… on Delphi
Click Add..
Title: Export to Xcode
Program: dpr2xcode.exe
Parameters: $PROJECT
Create Firemonkey HD iOS Application or Firemonkey 3D iOS Application.
Click Tools->Export to Xcode

On Mac:

Install Xcode
Install Firemonkey-iOS.dmg (file can be found on c:\Program Files\Embarcadero\RAD Studio\9.0\Firemonkey-iOS)
Copy the delphi project folder (or use it on a shared drive) and open on Xcode and build!
Created app file for iPhone/iPad can be found on ~/Library/Developer/Xcode/DerivedData